Obiekty Sportowe UŚ w Cieszynie

ul.Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn

tel. 33/8546 137 Administracja
tel. 33/8546 174 Portiernia
tel. 33/8546 454 Szatnia

mail: